Official tourism website for Cork, Ireland

UWAGA !

KULT NA KONCERCIE W CORK !

ILO?? BILETÓW MOCNO OGRANICZONA!

NIE CZEKAJ A? B?DZIE ZA PÓ?NO !

UWAGA !

KULT NA KONCERCIE W CORK !

ILO?? BILETÓW MOCNO OGRANICZONA!

NIE CZEKAJ A? B?DZIE ZA PÓ?NO !

Od przesz?o 30 lat grupa za?o?ona przez Kazika Staszewskiego i Piotra Wietesk? nie traci na popularno?ci. Kolejne pokolenia s?uchaczy doceniaj? KULT za prowokacyjne, buntownicze teksty, charakterystyczne brzmienie i m?odzie?cz? zadziorno??. Od pocz?tku istnienia zespo?u powsta?o sporo piosenek, niektóre na fonograficzn? premier? czeka?y wiele lat, inne w ogóle nigdy nie pojawi?y si? na oficjalnych albumach zespo?u. Od samego pocz?tku antysystemowe teksty Kazika porusza?y wa?ne problemy zwi?zane z to?samo?ci?, wiar? czy porz?dkiem spo?ecznym, a jego charyzma przyci?ga?a na ka?dy koncert rzesze wiernych fanów.

Never miss an event or new attraction in Cork

Pure Cork website use cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them see our cookie policy